Výskumný projekt CAPSID zahajuje cezhraničný virologický výskum Viedeň – Bratislava

Skryté poklady na dosah ruky 

Viedeň (OTS) – hodinu cesty autom na východ od Viedne leží Bratislava, hlavné mesto Slovenska. Málokto vie, že cezhraničný región medzi dvoma hlavnými mestami je charakterizovaný vysokým počtom špičkových výskumných pracovníkov na univerzitách a vo výskumných ústavoch. Napríklad v biomedicínskom výskumnom centre Slovenskej akadémie vied pracuje Dr. Ivana Nemčovičová, renomovaná vedkyňa s medzinárodnými skúsenosťami v Českej republike, Rakúsku a USA. Vedie Oddelenie imunológie vírusov na virologickom ústave a vykonáva výskum rôznych aspektov imunitného systému. 

Tak ako Dr. Nemčovičová aj externé vedkyne majú prístup k najmodernejším laboratórnym zariadeniam a najmodernejšiemu vybaveniu laboratórií. Ako najväčšia slovenská výskumná inštitúcia pre základný a aplikovaný biomedicínsky výskum je Biomedicínske centrum v Bratislave hrdé na svoju rozsiahlu výskumnú infraštruktúru a vysoko kvalifikovaných pracovníkov. 

Aby sa táto oblasť biomedicínskeho výskumu slovensko-rakúskeho cezhraničného regiónu stala viditeľnejšou na medzinárodnej úrovni, spojili sa Viedenské biocentrum Core Facilities a Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Spolu s 11 projektovými partnermi spájajú svoje know-how do cezhraničného projektu CAPSID financovaného EÚ. Cieľom projektu je zlepšiť vedeckú komunikáciu v regióne a medzinárodnú viditeľnosť cezhraničnej virologickej a biomedicínskej výskumnej obce. 

Budovanie výskumnej komunity

Zahajovacím podujatím bude odborná virologická konferencia, ktorá sa uskutoční 13. – 15. februára 2019 v Bratislave. Na tejto konferencii sa stretnú vedci zo základného, aplikovaného a klinického výskumu a priblížia sa tak k inovatívnemu virologickému výskumu v cezhraničnom regióne s cieľom preskúmať možnosti novej vedeckej spolupráce. Registrácie sú teraz k dispozícii na adrese https://virology.cz/registration/

Druhým krokom je vytvorenie vedeckej virologickej databázy, ktorá poskytuje informácie a protokoly na produkciu vírusových proteínov. Od začiatku roku 2020 bude k dispozícii táto platforma univerzitám, výskumným ústavom, biotechnologickým spoločnostiam a začínajúcim výskumom pre výskum v prvej fáze otvoreného prístupu (Open access). Obe inštitúcie prispejú svojou sieťou kontaktov a budú pozývať svetovo uznávaných vedcov do fázy otvoreného prístupu, aby podporili svoju vedeckú komunikáciu a výmenu informácií. 

Údaje o projekte:

 • Názov projektu: CAPSID – Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb
 • Program: Interreg V-A Slovensko-Rakúsko 
 • Trvanie: Júl 2018 až Jún 2021 
 • Celkové náklady: 571.000 €
 • Partneri projektu: 
  • Viedenské centrum Core Facilities, Viedeň 
  • Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Bratislava 
  • 8 ďalších strategických partnerov na Slovensku, v Rakúsku, Veľkej Británii, Českej republike a USA. 

Viac informácií o projekte nájdete na www.capsid.vbcf.ac.at
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko. 

Otázky a kontakt:

Dr. Michaela Thoß 
Projektový manažér junior 
Viedenské biocentrum Core Facilities GmbH (VBCF)
T +43 1 7962324 7014 
michaela.thoss@vbcf.ac.at