Viedenské biocentrum Core Facilities GmbH (VBCF) 

Sme medzinárodná nezisková organizácia, ktorá ponúka najmodernejšiu výskumnú infraštruktúru a výskumné služby zákazníkom z akademického aj priemyselného sektora. Naším hlavným cieľom je podporiť excelentný výskum a inovácie. Prevádzkujeme 11 tzv. core facilities: pokročilá mikroskopia, bioinformatika, elektrónová mikroskopia, histopatológia, metabolomika, sekvenovanie novej generácie, zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie, predklinická fenotypizácia, proteínové technológie a Viedenské drozofilové a rastlinné centrum. VBCF je hlavným príjemcom v tomto projekte. 

Biomedicínske centrum, SAV 

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC) je v súčasnosti najväčšou slovenskou vedeckou inštitúciou venujúcou sa základnému a aplikovanému výskumu v biomedicínskych vedách. BMC má špecializované laboratóriá, v ktorých prístroje a odborní pracovníci vykonávajú biomedicínsky výskum pomocou najmodernejších technologických a metodologických prístupov. Tieto laboratóriá slúžia ako platformy pre spoločnú spoluprácu v rámci BMC, ako aj s externými inštitúciami a slúžia tiež ako infraštruktúra vedeckých služieb. BMC má viac ako 11 000 m2 najmodernejších zariadení a laboratórnych priestorov (ako sú laboratóriá pre bunkové kultúry, molekulárnu biológiu, biochémiu, imunológiu, fyziológiu, vrátane BSL 2. a 3. úrovne) a tiež špecializované laboratóriá pre genomiku a metabolomiku, proteomiku, biozobrazovanie, cytoanalytiku a centrálny zverinec. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o strategických partneroch projektu, prosím kliknite sem