Slovenská akadémia vied 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Medirex Group Academy 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Ústav rastlinnej molekulárnej biológie Gregora Mendela 

Výskumné centrum molekulárnej medicíny Rakúskej akadémie vied (CeMM) 

Ústav Molekulárnej biotechnológie GmbH 

Viedenská univerzita 

Univerzita prírodných zdrojov a prírodných vied Viedeň (BOKU) 

Univerzita Cardiff 

Ústav pre výskum alergií a imunológiu La Jolla