Hlavné výstupy projektu

  1. Dlhotrvajúca spolupráca medzi VBCFGmbH a Biomedicínsky centrom, SAV
  2. Založenie výskumnej spolupráce pri vývoji virtuálnej platformy
  3. Organizácia a realizácia špeciálnych podujatí pre medzinárodnú virologickú a biomedicínsku výskumnú komunitu
  4. Možnosti odbornej prípravy v oblasti virológie a biomedicíny pre výskumných pracovníkov v cezhraničnom regióne