Kontakty na vedcov: 

Arthur Sedivy
Vedúci Core Facility proteínových technológií 
Viedenské biocentrum Core Facilities, GmbH
arthur.sedivy@vbcf.ac.at
+43 1 7962324 7070
+43 664 80847 7070


Ivana Němčovičová, PhD
Vedúci Oddelenia imunológie vírusov 
Biomedicínske centrum SAV 
Slovenská akadémia vied
viruivka@savba.sk
+421-2-59302435


Administratívne kontakty:

Michaela Thoß, PhD
Projektový manažér 
Viedenské biocentrum Core Facilities, GmbH
michaela.thoss@vbcf.ac.at
+43 1 796 2324 7289


Silvia Kunová
Správca projektu 
Biomedicínske centrum SAV 
Slovenská akadémia vied
silvia.kunova@savba.sk
+421-2-59302445