CAPSID Workshop

Úvod do produkcie, purifikácie a hodnotenia kvality rekombinantných proteínov 

[03.12/04.12.2019] This workshop provided a basic introduction into recombinant protein production in eukaryotic expression systems, protein purification, including protein complexes, secreted proteins and viruses and gave an aspects of protein quality assessment.

A great thanks to all the amazing speakers!


Séria seminárov CAPSID

[06.11/07.11.2019 Bratislava/Viedeň] In the framework of Interreg project CAPSID, the second talk for our seminar series on virology in the cross-border region took place.
Bertrand Raynal was emphasizing two important topics in modern structural biology: sample quality control and data validation. In his position as expert in biophysicalcharacterization in the core facility at Institute Pasteur (Paris) he established minimum quality criteria for purified recombinant proteins and implemented them as services to assess the actual state of the samples used for biochemical/biophysical experiments. This is one important step towards tackling the reproducibility problem biological sciences face nowadays. The second part of the talk described how one can use hydrodynamic information about protein (complexes) measured on benchtop instrument can cross validatehigh resolution structural information (e.g. from X-ray crystallography, cryo-EM but also SAXS experiments). Finally he developed a software tool that can de-novo generate protein(complex) shape information from just hydrodynamic information measured in benchtopinstruments (e.g. SEC-MALLS, viscometer, AUC, DLS).


Medzinárodná konferencia o virológii v cezhraničnom regióne SK-AT!

[15.02.2019 Bratislava] Členovia projektu CAPSID Peggy Stolt-Bergner (VBCF), Ivana Nemčovičová (BMC SAV) a Martin Puchinger (VBCF) sa zúčastnili na Spoločnej virologickej konferencii a 1. stretnutí štrukturálnej biológie SK-AT 2019 v Bratislave od 13. do 15. februára 2019.

Na konferencii sa zišli medzinárodní vedci, ktorí pracujú vo všetkých oblastiach virologického výskumu od ekológie a vývoja vírusov, cez epidemiológiu a interakcie vírus-hostiteľ až po štrukturálnu a biochemickú virológiu. Táto konferencia zvýšila medzinárodné povedomie o špičkovom virologickom výskume v cezhraničnom regióne, slúžila na stimuláciu vedeckej výmeny a vytvorila príležitosti na novú spoluprácu medzi účastníkmi.


Séria seminárov CAPSID!

[11.12.2018 Bratislava/Viedeň] V rámci projektu Interreg CAPSID sa začala séria seminárov v oblasti virológie v cezhraničnom regióne. Prof. Ettrich z Larking University v Miami (USA) predniesol dve vzrušujúce prednášky o modelovaní a simulácii katiónovej translokácie v ľudských ORAI kanáloch. Jeho práca kombinuje experimentálne a teoretické prístupy na objasnenie tohto dôležitého prostriedku prenosu signálu.


Úvodné stretnutie pre projekt Interreg CAPSID!

[17.07.2018 Viedeň] 17. júla sa vo Viedni stretli partneri VBCF a BMC, aby zahájili projekt Interreg CAPSID. Projekt je zameraný na zvýšenie medzinárodnej viditeľnosti biomedicínskeho výskumného prostredia v slovensko-rakúskom cezhraničnom regióne. Spolu s jedenástimi projektovými partnermi, Viedenské biocentrum Core Facilities (VBCF) vo Viedni a Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v Bratislave, spojili svoje sily s cieľom zlepšiť vedeckú komunikáciu v regióne a medzinárodnú viditeľnosť cezhraničnej virologickej a biomedicínskej výskumnej komunity.

CAPSID je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.