Základné informácie

Úplný názov: Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb 

Skratka: CAPSID 

Trvanie: Júl 2018 – Jún 2021 

Hlavný cieľ: Posilnenie regionálnej vedeckej kapacity a medzinárodnej vedeckej povesti v biomedicínskom výskume prostredníctvom efektívnej vedeckej komunikácie, intenzívnej cezhraničnej spolupráce v oblasti výskumu a spoločného rozvoja vedeckej platformy služieb. 

Konkrétne ciele: 

 1. Nové príležitosti na vytváranie vedeckých komunikačných sietí a podpora medzinárodného zviditeľnenia cezhraničnej virologickej komunity
  • Semináre, workshopy a výmeny zamestnancov projektových partnerov 
 2. Vývoj najmodernejšej servisnej platformy na produkciu biomedicínsky relevantných proteínov pre virológiu
  • Otvorený prístup k servisnej platforme pre externých používateľov
 3. Vytvorenie dlhodobej a udržateľnej spolupráce
  • Memorandum o porozumení medzi partnermi projektu

Partneri projektu:

 • Viedenské biocentrum Core Facilities GmbH, AT 
 • Biomedicínske centrum SAV, SK

Celkové náklady: € 573.165

Financovanie: EÚ 

Program financovania: Interreg V-A Slovensko-Rakúsko 

Novinky a udalosti 

22.06.2021

Záverečná udalosť CAPSID

Dňa 22. júna 2021 sa konalo záverečné stretnutie CAPSID so zástupcom VBCF, BMC SAV, ako aj strategických partnerov projektu online prostredníctvom Zoom. Projektoví partneri informovali o úspešnom ukončení projektu. Počas uplynulých troch rokov a napriek obmedzeniam spôsobeným pandémiou Corona dosiahli projektoví partneri ciele projektu.

Pri príležitosti úspešného ukončenia projektu CAPSID podpísali VBCF a BMC SAV memorandum o porozumení. Spoločné aktivity po skončení projektu zabezpečia udržateľnú spoluprácu vo virologickom výskume v cezhraničnom regióne.


13.-15.02.2019

Virologická konferencia 2019 v Bratislave 

Členovia projektu CAPSID Peggy Stolt-Bergner (VBCF), Ivana Nemčovičová (BMC SAV) a Martin Puchinger (VBCF) sa spoločne zúčastnili na Československej virologickej konferencii a 1. stretnutí štrukturálnej biológie SK-AT 2019 v Bratislave. Čítaj viac…


11.12.2018

Začala sa séria seminárov!

V rámci CAPSID sa začala séria seminárov v oblasti virológie v cezhraničnom regióne so zaujímavou prednáškou Prof. Ettricha v BMC a VBCF. Čítaj viac…


17.07.2018

Úvodné stretnutie pre projekt Interreg CAPSID!

17. júla sa vo Viedni stretli partneri projektu, VBCF a BMC, aby zahájili projekt Interreg CAPSID. Čítaj viac…